Zoek uw taxateur

Vraag en antwoord (Q&A)

Taxatie

Hoe kan ik een taxatieopdracht plaatsen?

Door op onze homepagina de postcode en het huisnummer van het te taxeren object in te vullen, krijgt u een overzicht van de taxateurs welke het object mogen taxeren, Taxateren.nl zorgt er namelijk voor dat u alle taxateurs te zien krijgt die het object ook daadwerkelijk mogen taxeren. U kunt een taxateur kiezen door deze aan te klikken en vervolgens uw gegevens in te vullen. Door vervolgens op ‘aanvragen’ te drukken, worden uw gegevens doorgestuurd en is daarmee de taxatieopdracht verzonden voor het door u gekozen tarief.

Hoe worden de tarieven bepaald op Taxateren.nl?

De tarieven op Taxateren.nl worden ingevuld door de taxateurs zelf, op deze manier heeft u altijd het juiste (en voordeligste) tarief en heeft u altijd te maken met een bevoegd en erkend Taxateur.
Taxateren.nl zal er verder voor zorgen dat uw opdracht zo snel mogelijk zal worden ingepland met de desbetreffende taxateur. Indien een door u gekozen taxateur uw opdracht niet op korte termijn kan verzorgen, gaan wij als Taxateren.nl zo snel mogelijk zorgen dat uw opdracht bij een andere taxateur voor hetzelfde tarief zal worden ondergebracht. Indien dit tarief niet haalbaar is voor een andere taxateur, nemen wij contact met u op.
Het gebruik van onze website is hiermee voor u kosteloos, u ontvangt de factuur direct van de taxateur.

Wanneer heb ik een gevalideerd rapport nodig?

Het WEW (uitvoerder van de NHG) heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport voor de financiering van een NHG-hypotheek uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door één van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven.
Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht. Wilt u zeker weten of u een gevalideerd of niet-gevalideerd rapport nodig heeft? Dit kunt u altijd nagaan bij uw geldverstrekker.

In welke straal rondom het object mag het taxatiebureau liggen welke de taxatie mag uitvoeren?

Dit hangt af van waar het object gelegen is. Indien het object in één van de vier grote steden gelegen is, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, geldt een maximum straal van 10 km.
Indien het object in de provincies Groningen, Friesland of Zeeland of op één van de Waddeneilanden ligt, geldt een maximum straal van 30 km.
In elk ander geval geldt een maximum straal van 20 km.

Hoe kom ik achter de status van mijn rapport?

Bent u benieuwd naar de status van uw taxatierapport en wilt u bijvoorbeeld weten of de taxateur het rapport al heeft gereed gemeld? Als consument kunt u dit navragen bij uw taxateur.

Hoe lang duurt de validatie van een taxatierapport?

Het NWWI zorgt voor de validatie van uw taxatierapport en doet er alles aan om de doorlooptijd van het validatieproces te minimaliseren. Als regel hanteert het NWWI dat rapporten die voor 14.00 uur op een doordeweekse werkdag worden gereed gemeld, dezelfde dag worden gecontroleerd en teruggekoppeld naar de taxateur.

Indien er geen aanpassingen noodzakelijk zijn dan ontvangt de taxateur direct de digitale handtekeningcode om het rapport te ondertekenen. Voor rapporten die wel een aanpassing vereisen en voor 16.00 uur opnieuw worden gereed gemeld, ontvangt de taxateur nog dezelfde dag van het NWWI een passend antwoord.

Bij hoge uitzondering kan er sprake zijn van bijzondere, of onvoorziene omstandigheden. Dit kan een reden zijn dat het validatieproces langer duurt dan gebruikelijk en de doorlooptijd niet kan worden gehaald. Het NWWI doet er echter alles aan om dit te voorkomen.

Welke invloed heeft de taxateur op het taxatietarief?

Er is sprake van vrije marktwerking in de taxatie vastgoedbranche. Dit houdt in dat de taxateur zijn eigen tarief bepaalt. Het NWWI bemoeit zich niet met de tarieven voor de taxaties.

De taxateur levert de opdrachtgever een kwaliteitsrapport waarin een aantal extra’s zijn opgenomen. De toegevoegde waarde kan hij doorrekenen aan zijn opdrachtgever. Daarnaast vindt het NWWI dat er een zo transparant mogelijk proces tussen opdrachtgever en taxateur moet ontstaan, waarbij de taxateur rechtstreeks factureert aan de opdrachtgever. Klik hier om de prijzen in uw regio te vergelijken.

NWWI

Kent het NWWI een privacystatement?

Ja, u vindt dit op www.nwwi.nl/privacy

Wat is het verschil tussen het NWWI en commerciële taxatiebureaus?

Het NWWI onderscheidt zich op een aantal essentiële punten van commerciële taxatie- en validatiebureaus:

 • Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk.
 • Het NWWI is transparant over de opbouw van de NWWI-bijdrage: € 45,98 incl. btw (€ 38,– excl. btw).
 • Indien een vooraf opgegeven gewenste waarde vermeld wordt, wat in strijd is met de EVS regelgeving, zal het NWWI dit melden richting geldverstrekkers.
 • Het NWWI meldt geldverstrekkers geconstateerde belangenverstrengeling.
 • Het NWWI draagt bij aan het voorkomen en opsporen van frauduleuze taxatierapporten en is gesprekspartner bij fraudeprojecten vanuit o.a. het Ministerie van Justitie.
 • Het NWWI wil bijdragen aan betere positionering en imago van de taxateur in de financiële wereld.
 • Het NWWI biedt taxateurs een eigen modern online Taxatietool ‘Taxatieweb’ en biedt gebruikers van andere taxatiesoftware eenvoudig de mogelijkheid om een koppeling met onze systemen te maken.
 • Het NWWI maakt geen prijsafspraken en wijst geen opdrachten aan taxateurs toe.

Is het NWWI een commerciële organisatie?

Nee. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk. Het NWWI maakt geen afspraken over de prijs van een taxatie: de taxateur bepaalt zijn eigen tarief. Het NWWI verdeelt ook geen opdrachten aan taxateurs maar laat de keuze over aan de consument of intermediair.

Wat biedt het NWWI de consument?

Het NWWI geeft de consument inzicht in de wijze waarop de waarde van zijn woning is vastgesteld. In het taxatierapport van het NWWI is een uitgebreide onderbouwing en toelichting door de taxateur opgenomen. Daarnaast zijn er minimaal zes foto’s van de woning verplicht vastgelegd. Het gebruik van verschillende modelwaarden garandeert een hogere kwaliteit van het taxatierapport. De consument krijgt een professioneel, overzichtelijk en goed onderbouwd taxatierapport dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Levert een bij het NWWI aangesloten taxateur altijd een door het NWWI gevalideerd rapport?

Nee, dat hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Een bij het NWWI aangesloten taxateur kan een rapport ook bij een ander validatie-instituut laten valideren. Wilt u zeker zijn dat u een NWWI rapport krijgt, vraag dit voor de zekerheid dan wel even na!

Levert een bij het NWWI aangesloten taxateur altijd een gevalideerd rapport?

Nee, dat hoeft niet. Als het gaat om een niet-NHG hypotheek en de betreffende geldverstrekker stelt het laten valideren van een rapport niet verplicht, kunt u een ‘gewoon’ taxatierapport ontvangen.

Waarom is het belangrijk dat ik een NWWI rapport krijg?

Een taxatierapport is een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. En juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekend meer wordt gehaald, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.

Het moeten laten valideren van een taxatierapport zorgt er voor dat het bij een taxatierapport weer gaat om de juiste onderbouwing van de waarde en de risico’s en dat dit niet alleen een administratieve noodzakelijkheid is voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.

Waar staat het NWWI voor?

Het NWWI staat voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Alle taxateurs werken op een uniforme, digitale werkwijze. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de NWWI Taxatiesoftware of op een eenvoudig wijze hun eigen taxatiesoftware met onze systemen laten koppelen.

De validatie (controle) van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide validatie-medewerkers gedaan. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Door deze voortdurende controle van taxaties en taxateurs is de kwaliteit van een NWWI taxatie gegarandeerd

Waarom is het NWWI opgericht?

Het NWWI is in 2009 opgericht met als belangrijk doel om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Door betrokkenen meer zekerheid te bieden over hoe de waarde tot stand is gekomen wordt bijgedragen aan het voorkomen van taxatiefraude.

Wordt het NWWI Rapport door alle geldverstrekkers geaccepteerd?

Ja, alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht.

Wat is het NWWI?

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Wij zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het WEW. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.650 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten.

Werkwijze NWWI

Waar kan een registratiecode van een taxatierapport worden opgevraagd?

De registratiecode van een taxatierapport kan worden opgevraagd bij de taxateur die de code van het NWWI heeft ontvangen. U kunt dit vinden op het tweede blad van het taxatierapport, direct onder de kop ‘Taxatierapport model financiering’.

Wat zijn de kosten van een NWWI validatie?

De NWWI bijdrage voor een gevalideerd taxatierapport bedraagt € 45,98 inclusief btw (€ 38,– exclusief btw) Dit bedrag wordt door de taxateur direct afgedragen aan het NWWI en dient door de taxateur separaat op uw factuur onder de noemer “NWWI-bijdrage” te zijn vermeld. Het bedrag mag niet afwijken.

De NWWI bijdrage staat los van het bedrag dat de taxateur met u is overeengekomen voor de levering van zijn eigen diensten. Het NWWI is een stichting is zonder winstoogmerk en maakt geen afspraken over de prijs van een taxatie: de taxateur bepaalt (voor de overige werkzaamheden) zijn eigen tarief.

Hoe controleert het NWWI het taxatierapport van de taxateur?

Het NWWI controleert de waardegegevens en de inhoud van het taxatierapport. Het NWWI toetst onder meer:

 • of de taxateur nog is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT);
 • de aanwezigheid van twee modelwaarden met bijbehorende toelichting;
 • een controle op de aannemelijkheid van de inhoud en oppervlakte conform de de Branche Brede Meetinstructie (BBMI) en/of de NEN 2580-norm;
 • een controle op de aannemelijkheid van het juiste gebruik van de fotowijzer woningen;
 • de aanwezigheid van zes relevante foto’s van het object;
 • het gebruik van relevante bronnen;
 • of de taxateur zich houdt aan de werkinstructies van het NWWI;

Hoe waarborgt het NWWI de kwaliteit van de aangesloten taxateur?

De toetsing van de kwaliteit van de taxateur vindt plaats op een aantal aandachtsgebieden:

Bij toetreding dient de taxateur te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden. Op verschillende wijzen wordt dit vervolgens door het jaar heen opnieuw gecheckt. Dit varieert van steekproef, permanente periodieke synchronisatie met de gegevens van brancheorganisaties en certificerende instellingen tot controle per taxatie.

Het NWWI heeft een volautomatische koppeling met de ledenadministratie van het NRVT. Op deze wijze wordt de jaarlijkse educatieverplichting en de toetsing van de plaatselijke bekendheid van de taxateur gewaarborgd.

De NWWI-applicatie controleert elk taxatierapport op de keurmerkeisen van het NRVT en eventueel aanvullende eisen welke worden gesteld aan het taxatierapport door marktpartijen.

Hoe werkt een bij het NWWI aangesloten taxateur?

De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Wanneer u bij de taxateur heeft aangegeven dat u specifiek een NWWI rapport wilt, zal de taxateur de taxatieopdracht accepteren, en geeft hij vervolgens bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden.

Modelwaarden

Voor elke woning worden modelwaarden opgevraagd. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere objecten. De taxateur maakt vervolgens zelf het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde, gebaseerd op minimaal 3 eigen referentieobjecten die worden toegevoegd en toegelicht, en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Op deze wijze maakt de taxateur inzichtelijk hoe zijn taxatiewaarde tot stand is gekomen. De rapporten worden ter beoordeling aan het NWWI voorgelegd.

Digitale handtekening

De taxateur ontvangt na controle ofwel direct een digitale handtekeningcode ofwel hij ontvangt een verbetervoorstel en dient zijn rapport na aanpassing ter beoordeling opnieuw naar het NWWI te zenden. De door het NWWI gecontroleerde en akkoord bevonden taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database en is door alle betrokkenen in te zien.

NRVT

Wat is het NRVT?

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register).

Wat is de aanleiding tot de oprichting van het NRVT?

Het publieke belang van vastgoedwaarderingen is groot. Daarom zagen zowel marktpartijen als toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer AFM en DNB is NRVT tot stand gekomen.

Wat is het doel van NRVT?

Het doel van NRVT is – mede in het kader van het publieke belang – het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.

Wat doet NRVT?

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur. Zij zijn vindbaar via de zoekfunctie van het Register. NRVT zorgt voor uniformiteit middels regelgeving en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register-Taxateurs conformeren zich aan de regelgeving van NRVT en besluitvorming binnen NRVT. Zij zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht.

Hoe werkt NRVT?

NRVT controleert of Register Taxateurs blijvend voldoen aan de toelatings- en beroepseisen. NRVT zorgt ervoor dat uitsluitend gekwalificeerde taxateurs worden toegelaten tot het Register. Taxateurs worden geregistreerd in een of meer Kamers. Hierin zijn de diverse werkgebieden ondergebracht. In totaal zijn er vier Kamers. Dit zijn de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV), Wonen en WOZ. De Kamer BV kent ook een aantekening Grootzakelijk Vastgoed (GZV).

Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register Taxateur (RT). In het zoeksysteem van NRVT ‘Vind een taxateur’ zijn alle Register Taxateurs in Nederland te vinden.

Wie hebben NRVT opgericht?

NRVT is opgericht door de beroeps- en brancheorganisaties (NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar) en de registers voor makelaars en taxateurs (RICS, SCVM en VastgoedCert).

Hoe wordt NRVT bestuurd?

NRVT wordt bestuurd door een driehoofdig bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken. Verder kent NRVT de Centrale Raad en Expertcommissies.

In de Centrale Raad zijn belanghebbende partijen vertegenwoordigd. De Centrale Raad heeft een adviserende rol jegens het bestuur. Daarnaast stelt de Centrale Raad reglementen met betrekking tot de beroepsuitoefening vast.

Voor iedere Kamer is een Expertcommissie ingesteld. Een Expertcommissie wordt uitsluitend bemenst door Register Taxateurs. Een Expertcommissie bereid besluitvorming met betrekking tot vaststelling of wijziging van de reglementen voor op verzoek van het Bestuur of de Centrale Raad. Tevens hebben de Expertcommissies een adviserende rol binnen NRVT.

Hoe wordt het Bestuur van het NRVT samengesteld?

Het Bestuur bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht

Is NRVT een commerciële instelling?

Nee, NRVT is een stichting zonder winstoogmerk.

Wat is het maatschappelijk belang van het NRVT?

Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende en uniforme regels en richtlijnen. NRVT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van Geregistreerde Taxateurs.

Waar kan ik een klacht indienen over mijn taxatie?

Van een Register Taxateur mag u kwaliteit verwachten. De Register Taxateur houdt zich aan de Reglementen en Praktijkhandreikingen die NRVT heeft vastgesteld.

Bent u als opdrachtgever of als belanghebbende niet tevreden over de geleverde taxatiedienst? Meent u dat de taxateur zich niet gehouden heeft aan de regels?Heeft u al contact opgenomen met uw taxateur en komt u er samen niet uit? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De klacht wordt dan behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

Het tuchtcollege zal ook bij een gegronde klacht geen andere waarde vaststellen van het getaxeerde object. Het tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Maar het tuchtcollege brengt geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het tuchtcollege de taxateur niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.

Het is goed dat u zich dat realiseert als u een klacht overweegt.

U kunt een klacht indienen bij NRVT Tucht via [email protected] of per post.

Postadres:
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM

Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.