Zoek uw taxateur

Organisaties

Uitleg over de verschillende soorten organisaties:

NWWI:

Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen inzicht in de totstandkoming van de getaxeerde waarde. Het draagt hierdoor bij aan het voorkomen van taxatiefraude.

Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ze voldoen aan de strenge eisen die het WEW stelt en zijn ISO gecertificeerd. Bij het NWWI worden de rapporten gevalideerd door uitsluitend goed opgeleide en ervaren validatie-medewerkers.

Het NWWI levert een gevalideerd rapport waar geldverstrekker en consument op kunnen bouwen en waarmee taxateurs die staan voor hun vak hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren. Middels Taxateren.nl bent u ervan verzekerd dat wanneer u een NWWI rapport nodig heeft, hiervoor de juiste taxateur wordt ingeschakeld.

NRVT:

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs.

NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.

Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.

NRVT is hét taxateursregister van Nederland, alle taxateurs op Taxateren.nl zijn ingeschreven bij het NRVT

.

NVM:

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is met ruim 4500 aangesloten makelaars de grootste ledenorganisatie van makelaars en vastgoeddeskundigen. De vereniging is opgericht in 1898 en gevestigd in Nieuwegein.

De NVM draagt zorg voor de belangen van haar leden onder meer richting overheid en politiek.

Alle taxateurs op Taxateren.nl dienen aangesloten te zijn bij het NRVT en bij een brancheorganisatie, het NVM is op dit moment de brancheorganisatie met de meeste leden.

VastgoedPro

Vastgoedpro is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector.

Als beroepsvereniging richt Vastgoedpro zich op de individuele beroepen binnen de sector om haar leden optimaal te faciliteren. De vereniging is gericht op beroepsgroepen binnen het vastgoed met ieder een eigen sectie. Op dit moment zijn dat de makelaar, de taxateur en de bouwkundig keurder. Voor deze laatste groep is in 2018 speciaal het keurmerk Vakkundig gekeurd ontwikkeld.

De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.

Alle taxateurs op Taxateren.nl dienen aangesloten te zijn bij het NRVT én bij een brancheorganisatie, Vastgoedpro is een van deze brancheorganisaties.

VBO

De ruim duizend makelaars/taxateurs richten zich op wonen, bedrijfsmatig vastgoed, agrarisch vastgoed en/of (WOZ-)taxaties. De VBO-leden staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Ze zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst op hun vakkennis. Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen zijn de VBO-leden gehouden aan de gedragscode. Op hun handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege. De VBO behartigt de belangen van haar leden richting politiek en overheid. Daarnaast zijn ook marktordening en dienstverlening kerntaken. De VBO is opgericht in 1985 en gevestigd in Rijswijk.

Alle taxateurs op Taxateren.nl dienen aangesloten te zijn bij het NRVT én bij een brancheorganisatie, VBO is een van deze brancheorganisaties.

NHG

Gaat u een huis kopen, verbouwen of uw hypotheek oversluiten? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u een garantie op uw hypotheek, onder voorwaarden. Moet u uw huis voor minder verkopen dan u nodig hebt om uw hypotheek af te lossen? Dan kan de garantie ervoor zorgen dat u deze restschuld niet zelf hoeft te betalen.

Zo werkt een hypotheek met NHG

Stel, u kunt op termijn uw maandlasten niet meer betalen. Bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of doordat uw relatie is beëindigd. Het lukt u vervolgens niet om samen met ons een oplossing te vinden om uw hypotheek toch te kunnen betalen. In het ergste geval moet u dan uw huis verkopen met verlies. Dat betekent dat u uw hypotheekschuld niet volledig kunt aflossen. Het gevolg: een restschuld.

Met een hypotheek met NHG betaalt niet u, maar het Waarborgfonds Eigen Woningen onder voorwaarden de restschuld. De schuld die u hierdoor krijgt bij het Waarborgfonds Eigen Woningen kan onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

De NHG-grens (2020)

De grens voor hypotheken met NHG is in 2020 € 310.000. Dat betekent dat de aankoopprijs van uw huis lager moet zijn dan dit bedrag. Het maakt hierbij niet uit of u een huis koopt, verbouwt of uw hypotheek oversluit. Als u gaat verbouwen mag uw hypotheek niet boven de NHG-grens uitkomen.

NHG-grens bij verduurzaming (2020)

Maakt u uw huis duurzamer? Dan kunt u tot € 328.600 een hypotheek met NHG afsluiten. De hoogte van uw hypotheek mag maximaal 106% van de marktwaarde van uw huis zijn.

Taxatie

Een NHG taxatie heeft u nodig voor het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Een taxatierapport ten behoeve van het verkrijgen van NHG dient een gevalideerd rapport te zijn. Dit betekent dat het taxatierapport onafhankelijk beoordeeld dient te worden door een validatie instituut, meestal het NWWI. Hierdoor maakt een taxateur extra kosten, die hij aan u doorberekent. Bij Taxateren.nl zijn deze extra kosten al mee berekend in het totaalbedrag, waardoor u altijd het all-in tarief te zien krijgt voor uw NHG-taxatie.